Administrativa tjänster för små och medelstora företag

tjanster
Jag ansvarar idag för cirka 30 klienters löpande bokföring och ekonomiska redovisning. Klienterna är allt från enmansföretagare till företag med upp till 40 anställda.

Jag har klienter som kommer med sitt bokföringsmaterial veckovis, månadsvis, och andra hjälper jag dagligen med löpande ekonomitjänster såsom fakturering, bokföring, momsrapporter, löner, uppbördsdeklarationer, betalning av leverantörsfakturor m m.

För det mesta är jag ute hos klienterna och hjälper till med detta men jag kan även göra detta från mitt kontor efter att jag hämtat underlagen hos klienterna. Mitt mål är att du som företagare alltid skall ha kontroll och vetskap om det ekonomiska resultatet och ställningen i din verksamhet.

Bokföring/Momsredovisning
Jag tar hand om din löpande redovisning och dina skattedeklarationer.

Kundreskontra
Jag sköter fakturering och inregistrering av inkommande betalningar

Leverantörsreskontra
Jag ombesörjer kontering och betalning av leverantörsskulder, uppbörder, lån m m

Bokslut/Årsredovisning
Jag är behjälplig med bokslut och årsredovisning och har goda kontakter med revisorer som kan hjälpa ditt företag.

Revision
Jag samarbetar med ett antal revisorer, både godkända och auktoriserade, vilket gör att jag även kan hjälpa dig att välja lämplig revisor för revison.

Lönehantering
Jag ser till att löner i ditt företag betalas ut i rätt tid, uppbörder redovisas och kontrolluppgifter skickas till skattemyndigheten.

Sjuk- och semestervikare
Har någon på ditt företag drabbats av sjukdom? Är du i behov av ekonomitjänster under semestertiderna?
Jag har möjlighet att fungera som sjuk- eller semestervikare och gå in och stötta upp ditt företag.